Print this page

Планиране на успех, пари и човешки ресурси

Човек живее, труди се, забавлява се, страда все с хора около себе си, но парадоксът е в това, че прави всичко по силите си да убеди останалите, че може и без тях!

 

TeamCODE ще бъде от полза за Вас ако сте Работодател, който постига и цени високо успеха, финансите, добрата работна атмосфера и силата на екипа.

Всички сътрудници към TeamCODE са квалифицирани психолози с различни профили – организационна, трудова, консултативна, детска и юношеска психология. Всеки един е част от цялото и взаимно се допълваме.

Тиймкод не е единствено психологически ориентирана компания и всеки, който вярва в собствените си сили, е добре дошъл да съдейства за подобряването на работния климат в българските компании.

Нека не забравяме, че човек в днешно време прекарва по-голямата част от деня си на работното място!