Categories: General
      Date:  18, 2014
     Title: Кампания 2016 за подаване на Декларация 15 от ЗЗБУТ

 

Вече стартирахме тазгодишната кампания за попълване и подаване на Декларация или Уведомление по чл. 15 от Закона за Здравословни и Безопасни Условия на Труд.

Срокът е до 30-ти април 2016 г. за подаване на декларация/уведомление за предходната година. 

Ние ще попълним и подадем в Инспекция по труда Декларацията/Уведомлението по чл. 15 от ЗЗБУТ и така ще ви спестим време, нерви и грешки само срещу 35,00 лв. без ДДС.

За целта е необходимо единствено :