Каним Ви да вземете участие в организираните от нас специализирани и задължителни по българското законодателство обучения в сферата на здравословните и безопасни условия на труд /ЗБУТ/ с практическа насоченост, дискусии и казуси.

Всички преминали и завършили успешно курса ще получат Сертификат, валиден пред Инспекцията по труда, Камарата на строителите и др. организации.

Условия за участие:

Необходимо е да се обадите на телефон: 02 884 84 69 или моб. 0896 659 238, или да ни изпратите писмена заявка на е-мейл: team@team-code.org

В таксата на редовната форма се включват: участие в обучението, сертификат за преминато обучение, индивидуални консултации, папка с цип съдържаща листове за водене на записки, химикалка, CD с действащото нормативно законодателство в Република България по Безопасни условия на труд и данни за задължителния пакет документи, кафе, чай и минерална вода в почивките, два двойни сандвича в обедната почивка, дребни сладки, ваучер за 10% отстъпка при включване в друго обучение на ТИЙМКОД ЕООД, участие в томбола с награди.

1. Обучение на длъжностни лица, които провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа на основание на чл.6 от Наредба РД-07-2 от 16 декември 2009 г.;
2. Обучение на длъжностните лица и на специализираните служби по чл. 24 на Закона за здравословни и безопасни условия на труд на основание чл. 6 от Наредба РД-07-2 от 16 декември 2009 г.;
3. Обучение за защита от санкции при проверка от Инспекция по труда, съгласно Кодекс на труда и ЗЗБУТ;
4. Обучение на длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси на основание чл. 6 от Наредба РД-07-2 от 16 декември 2009 г.;
5. Обучение на  членове на КУТ/ГУТ по безопасност и здраве при работа, съгласно Наредба 4 за обучение на членовете на комитетите и групите по условия на труд;
6. Обучение на координатор по безопасност и здраве в строителството, съгл. чл.5 от наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
7. Обучение по първа долекарска помощ