Print this page

Кога е оправдан разхода за асесмънт център

Колкото по-добре разбирате потребностите на компанията си, толкова по-сигурно е, че ще направим точния избор.

Има няколко ключови въпроса, върху които е ценно да помислите, преди да се обърнете към специалисти.

Защо Ви е неоходим нов служител?

Чирак, специалист или експерт ще търсим за позицията?

Колко време би работил за компанията?

Какво ново би внесъл като знания и умения?

Доколко ще е удовлетворяваща работата за новоназначения в краткосрочен и по-дългосрочен план?

Търсите ли и нуждаете ли се от точно определени качества или сте готови да си създадете специалист, според специфичните изисквания на компанията Ви.

Можете ли и искате ли да го развивате в определена посока и др.