Print this page

Обучение на длъжностните лица и на специализираните служби по чл. 24 на Закона за здравословни и безопасни условия на труд

  • Задължително за лицата, определени със заповед от работодателя да изпълняват функциите на орган по БЗР;
  • Подходящо за собственици на фирми, управители, длъжностни лица, специалисти човешки ресурси, счетоводители и ТРЗ специалисти и др.