Print this page

Обучение на длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси на основание чл. 6 от Наредба РД-07-2 от 16 декември 2009 г.

Задължително за собственици на фирми, управители, мениджъри човешки ресурси и др. ръководни специалисти.