Print this page

Обучение за защита от санкции при проверка от Инспекция по труда, съгласно Кодекс на труда и ЗЗБУТ

Подходящо за собственици на фирми, управители, длъжностни лица, специалисти от отдел човешки ресурси, счетоводители и ТРЗ специалисти и др.