Print this page

Обучение на координатор по безопасност и здраве в строителството, съгл. чл.5 от наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здрав

Задължително за координатори по безопасност и здраве в строителството.