Print this page

Обучение на членове на КУТ/ГУТ по безопасност и здраве при работа, съгласно Наредба 4 за обучение на членовете на комитетите и групите по ус

Задължително за членовете в групите и комитетите по условия на труд в предприятията.