Print this page

Обучение по първа долекарска помощ

Работодателят определя по свое усмотрение колко и кои точно свои служители ще обучи за оказване на първа долекарска помощ, съгласно изискванията на законодателството.