Print this page

Обучение на управители, длъжностни лица и членове на КУТ/ГУТ за психосоциалните рискове, свързани със здраве и безопасност при работа

  • Подходящо за собственици на фирми, управители, длъжностни лица, специалисти човешки ресурси.

Работодателят носи цялата отговорност за всеки елемент на работната среда, свързан с осигуряването на  здравето и безопасността, включително и за психосоциалните фактори, съгласно българското и европейското законодателство!

До възникване на психосоциални рискове в работната среда могат да доведат, наличието на организационни проблеми, които нарушават производствения процес; проблеми в комуникацията и сътрудничеството между  ръководители и изпълняващи нарежданията или допускането на повече грешки и инциденти от страна на персонала.

За отделната личност последиците от наличие на психосоциални проблеми в работата могат да предизвикат възникване на психични проблеми, стрес, нарушаване на съня или поява на заболяване.

Интензивното натоварване, монотонната или еднообразна работа и мобингът /рискът от насилие и тормоз/ са примери за психосоциални фактори, които водят до последици както върху предприятието, така и върху отделната личност.