Print this page

УСПЕХЪТ, ПАРИТЕ И ... ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Според нас служителите във всяка са водещ фактор за нейния просперитет, а положените усилия за развитието им са най - ценната инвестиция, защото не съществува друг ресурс, освен работната сила, която функционирайки в стопанската дейност, да повишава своята стойност!

 

В считаме, че всяка компания има уникални потребности, различни от тези на която и да е друга и ще  предложим различни варианти, изработени за специфичните потребности и цели!


При Стратегическата работа, е важно да се вземат голям брой фактори на влияние – вътрешни и външни, както и да се изготви много подробен стратегически план за бъдещето и всички участници да са съгласни с него. Необходимо е също, да се вземат под внимание възможните и в кой момент и сегмент, могат да настъпят процеси, които да доведат до разрив в отношенията, до нарушаване на корпоративното функциониране и до огромни загуби и дори фалит.

Кризисното преживяване и поведение е част от еволюцията на хора, корпорации, общество и следва свой естествен ход!

По този начин се усвояват нови знания и умения, които предопределят промяната и адаптивните способности, отношението и ориентацията на интереси и ценности.