Print this page

Обучение на длъжностни лица, които провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа на основание на чл.6 от Наредба РД-07-2 от 16.12.2009

  • Задължително за лицата, определени със заповед от работодателя да водят инструктажите в дружеството;
  • Подходящо за собственици на фирми, управители, длъжностни лица, специалисти човешки ресурси, счетоводители и ТРЗ специалисти и др.